Façana de l'església de Sant Pere Apòstol.

Les restes de l’ermita de Vinferri (o Minferri) estan situades en el terme municipal de Juneda, a llevant i a la partida anomenada de sant Jordi a uns dos quilòmetres del poble de Puigverd.

 

L’ermita formava part de la quadra que fou d'un terratinent d'origen almoràvit que consta en els Termini antiqui Ilerde, propietari d'altres terres al Segrià (Almenar, Alguaire) de nom d'ascendència mossàrab. Era centrada pel castell de Vinferri, que el 1365 tenia 15 focs i era de la família Santmartí de Lleida i perdurà fins al segle XVIII, convertit en l'ermita de Sant Jordi de Vinferri que desaparegué l’any 1808.

 

La festa patronal de sant Jordi a Puigverd es remunta al s. XIII, i avui encara es ben viva celebrant una lluïda festa.

Goigs en lloança del Cavaller Sant Jordi.